นโยบายความเป็นส่วนตัว
นโยบายความเป็นส่วนตัว (“นโยบาย”) นี้ ชี้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการได้มา การใช้/ประมวลผล และการเก็บรักษาข้อมูลของสมาชิกและผู้ใช้บริการเท่านั้น ความโปร่งใสเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และถือเป็นความสำคัญต่อผู้ให้ข้อมูล ในฐานะเจ้าของข้อมูล (“คุณ”) นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายถึง การเก็บรวบรวมและใช้งานข้อมูลของท่าน การเปิดเผยข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณมอบให้ผ่านแพลตฟอร์มของบริษัทฯ ขณะที่ลงทะเบียนและใช้งานหรือบริการบนเว็บไซต์ฯ www.chiangmaipao.com ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า (“เรา”) รวมทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมหรือใช้บริการอื่น ๆ ของบริษัทฯ
นอกจากนั้น เราจะเก็บรวบรวมใช้เปิดเผยและเก็บรักษาข้อมูลของคุณเฉพาะที่คุณได้ให้หรืออนุญาตบริษัทฯ ให้เก็บรวบรวม ใช้เปิดเผยหรือเก็บรักษาเท่านั้น ยกเว้นกฎหมายที่เกี่ยวข้องจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
การที่คุณได้ให้ข้อมูลโดยตรงผ่านทางเว็บไซต์ เราหรือแก่บริษัทฯ ถือว่าคุณเข้าใจรายละเอียดทั้งหมดตามนโยบายนี้ และได้ให้ความยินยอมอนุญาตบริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวจนกว่าจะมีการเพิกถอนสิทธิตามนโยบายนี้ หากคุณไม่เห็นด้วยหรือไม่ยอมรับบางส่วนหรือทั้งหมด คุณต้องระงับการใช้งานหรือบริการบนเว็บไซต์ เรารวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมหรือใช้บริการอื่น ๆ ของบริษัทฯ ยกเว้นจะกล่าวไว้เป็นอย่างอื่นในนโยบายนี้ บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลอื่น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคุณหรือในกรณีที่บริษัทฯ ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือสัญญาที่บริษัทฯ มีความเกี่ยวข้อง
การเก็บรวบรวมและใช้งานข้อมูลของท่าน
เว็บไซต์นี้ให้บริการสั่งซื้อและจัดส่งสินค้าของเรา จึงจำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานไว้เมื่อเริ่มต้นใช้งานระบบ เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณ ผ่านทาง :
  • เว็บไซต์ เรารวมทั้งเว็บไซต์อื่นๆ ของบริษัทในเครือที่เป็นผู้ให้บริการเสริม เพื่อประโยชน์และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานหรือให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ
  • การเก็บข้อมูลการเข้าสู่ระบบเช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ เป็นต้น
  • อุปกรณ์ของผู้ใช้ (เช่น คอมพิวเตอร์ และ/หรือ โทรศัพท์มือถือ)
  • การติดต่อที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ฝ่ายบริการลูกค้า ผู้ที่ได้รับมอบหมาย หรือช่องทางอื่น ๆ บริษัทฯ
การเปิดเผยข้อมูล
บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลอื่น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคุณ ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้
  • บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามกฎหมายหรือคำขออย่างเป็นทางการของหน่วยงานของรัฐ
  • บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับพนักงาน ตัวแทน ผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ทนายความหรือที่ปรึกษา ผู้สอบบัญชี ผู้ที่อ้างว่าเป็นเจ้าของข้อมูลที่คุณได้ให้ไว้แก่บริษัทฯ
  • บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลที่ไม่อาจระบุถึงตัวตนของคุณกับบริษัทในเครือของเรา ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจตามปกติของเรา
การเชื่อมโยงไปสู่เว็บไซต์อื่น
เว็บไซต์ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการเชื่อมโยงไปสู่เว็บไซต์อื่น (ถ้ามี) ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาหรือข้อมูลต่างๆ โฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์เหล่านั้น และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าชมเว็บไซต์เหล่านั้น ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม
การติดต่อกับเว็บไซต์
หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ รวมถึงข้อกังวลหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลของคุณประการใด โปรดติดต่อฝ่ายกฎหมายหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของบริษัทฯ โดยส่งเป็นจดหมายหรือคำร้องผ่านทางอีเมล์มาที่ cmpaomeeting@chiangmaipao.com
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็ปไซต์นี้ถือว่าผู้ใช้ยอมรับ นโยบายคุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว